Dileke No 3:(lisansüstü öğrenim görenler için borç erteleme dilekçesi örneği)

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

( Kredi Dairesi Başkanlığı )

ANKARA

Lisans öğrenimimden sonra ara vermeden lisansüstü öğrenimine başladım.

Lisans öğrenimim döneminde, …………… kredi numarası ile almış olduğumöğrenim kredisinden doğan borcumun,lisansüstü öğrenimimin  normal süresinin bitim tarihine kadar ertelenmesini istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

../../ 20..

Öğrencinin

Adı soyadı       İmzası

 

 

 

ADRES : ...............

              ...............

              ...............

EKLER:

1.Lisans öğrenimi mezuniyet belgesi

2.Lisansüstü öğrenimine kayıt belgesi