Dilekçe No:1
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
( Kredi Dairesi Başkanlığı )
       Kurumunuzdan almış olduğum kredi borçlarına mahsuben yapmış olduğum fazla ödemelerin aşağıda belirtilen banka hesap numarasına iade edilmesini arz ederim.
../../20..
                                                                                        Borçlunun
Adı Soyadı         İmzası
ADRES :........................................
:........................................
T.C. KİMLİK NO :........................................
ÖĞRENİM KREDİSİ NO :........................................
KATKI KREDİSİ NO :........................................
PARANIN İADE EDİLECEĞİ BANKANIN
ADI :........................................
ŞUBESİNİN ADI :........................................
HESAP NUMARASI :........................................
BULUNDUĞU İL VE İLÇE :........................................
NOT:Yukarıda belirtilen bilgilerden birinin eksik olması veya dilekçenin aslının Kuruma gönderilmemesi halinde iade yapılamaz.