BURS VE KREDİ HİZMETLERİ

Müracaatta bulunan öğrencilerden durumuna göre başarılı ve ihtiyaç sahibi olanlara burs, geri kalan tüm önlisans,lisans ve lisansüstü (master-doktora) öğrencilerine öğrenim kredisi, yalnız önlisans ve lisans (ikinci öğretim ve vakıf üniversitesi öğrencileri hariç) öğrencilerine ise katkı kredisi verilmiştir.Bundan sonra da verilmeye devam edilecektir.

2012 yılında aylık 260 TL burs ve kredi, yüksek lisans öğrencilerine 2 katı 520 TL,doktora öğrencilerine ise 3 katı 780 TL olarak ödenmektedir.

Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri üçer aylık dönemler halinde yapılmakta iken, 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren aylık olarak ödenmeye başlanmıştır.

Öğrenciler burs ve öğrenim kredilerini Bank Kart ile T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesindeki ATM’lerden süre tahdidi olmaksızın, istedikleri zamanda, ATM’lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden alabilmektedirler.

1962-2002 yılları arası 40 yılda 27,4 Milyon TL kredi tahsilatı yapılmış iken, yapılan etkin çalışmalar sonucu 2003 yılında 23,9 Milyon TL, 2004 yılında 88,2 Milyon TL, 2005 yılında 164,2 Milyon TL, 2006 yılında 238 Milyon TL, 2007 yılında 371,9 Milyon TL, 2008 yılında 452,10 Milyon TL, 2009 yılda 628.97 Milyon TL, 2010 yılında 684.45 milyon TL, 2011 yılında 832.22 TL, 2012 yılı 10.05.2012 tarihi itibari ile 828.62 Milyon TL tahsilat yapılmıştır.

YILLAR İTİBARİ İLE TAHSİLÂT TUTARLARI
YILLAR TOPLAM TAHSİLAT (Milyon TL)
1962-2002      27,40
2003      23,90
2004      88,20
2005    164,20
2006    238,00
2007    371,90
2008    452,10
2009    628.97
2010    684.45
2011    832,22
2012*    828.62
TOPLAM 3.840,24
(*)10.05.2012 tarihi itibariyle belirtilmiştir.

2012 yılında kredilerin geri dönüşünden 10.05.2012 tarihi itibari ile 828.62 Milyon TL tahsilat yapılmış olup; böylece kredi verme ve geri alma mekanizması etkin bir şekilde işlemeye başlaması sonucu yapılan tahsilâtlar yeni öğrencilerin burs, kredi ödemeleri ile yeni yurtların yapımına kaynak oluşturmaktadır.

“5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs-Kredi Verilmesine ilişkin Kanun” ile Üniversitelere (Vakıf Üniversiteleri Hariç) ÖSYM Kılavuzundaki kontenjanlarının toplamı üzerinden;2005 yılından bu güne kadar toplam 232.652 burs kontenjanı ayrılmıştır. Üniversiteler kendilerine ayrılan kontenjan nispetinde öğrencilerini belirleyebilmekte ve kendilerine ayrılan kontenjanın % 20’sine tekabül eden miktarla sınırlı kalmak kaydı ile öğrencilerine aylık burs miktarının üç katına kadar burs verilmesini isteyebilmektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne; 3580 sayılı Kanun uyarınca, burs kontenjanı ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını ilk 5 tercihinde kazanan öğrencilere burs verilmektedir. Buna göre; 2005 yılından bu güne kadar toplam 38.237 burs kontenjanı ayrılmıştır.

2005 yılından bugüne kadar, Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil puan türlerinde ilk 100’e giren toplam 3.621 öğrenciye normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmiştir.

2006 ve 2012 yılları arasında, yüksek öğrenim öğrencilerinden milli olmuş 5.879 amatör sporcuya normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmiştir.

2011–2012 öğretim yılında ise Kuruma müracaatta bulunan 150.000 öğrenciye burs verilecektir.